Administracja serwerami.

Serwer –to program świadczący różnego typu usługi dla innych programów. Mianem serwera często nazywa się komputer w sieci komputerowej umożliwiający dostęp do różnych usług innym komputerom. Kilka serwerów może być zainstalowanych na jednym fizycznym komputerze.

Dla kogo ?

  • Dla małych i średnich firm, które potrzebują dostępu do plików i innych zasobów.

Co oferujemy ?

  • Instalację fizycznych komputerów u klienta.
  • Uruchomienie serwerów baz danych MySQL, Apache, plików FTP ( Linux ).
  • Instalację i administrowanie serwerami NAS.
  • Wykonywanie kopi zapasowych danych.
  • Administrację serwerami – rejestratorami temperatury naszej produkcji do ochrony serwerowni i innych pomieszczeń wymagających nadzoru temperatury.