Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

$1

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

$2

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów. Wszystkie ceny w sklepie wyrażone są w złotych polskich. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu, poprzez przelew bankowy. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Koszt przesyłki ponosi klient. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni, nie dłużej jednak niż dni 30.

$3

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i pisemne oświadczenie klienta.

$4

Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)”. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@frackiewicz.eu

Dane dotyczące numeru karty płatniczej klienta, ani dane dotyczące dostępu do kont bankowych używanych podczas płatności nie są znane firmie PAM Jelenia Góra ani nie są przechowywane w systemie sklepu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich podmiotów realizujących płatność.

$5

Wszystkie ceny widoczne na stonie zawierają podatek VAT.

$6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.

$7

Firma PAM Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie oprogramowania, zakupionych towarów  i szkody powstałe w wyniku  stosowania towarów i oprogramowania.

$8

Na zakupione towary obowiązuje 12 miesięczny termin gwarancji.

$9

W przypadku składania reklamacji lub zwrotu towaru w terminie 14 dni sprzedający nie zwraca kosztów poniesionych na transport zamówionego towaru.

$10

W przypadku zwrotu lub w przypadku reklamacji zakupionego towaru koszt wysyłki ( zwrotu ) ponosi klient który zakupił towar.

$11

Reklamacjiom i zwrotom nie podlega oprogramowanie zakupione przez klenta.

$12

Reklamacjom i zwrotom podlega towar nie uszkodzony i nie noszący śladów użycia. W przypadku uszkodzenia lub widocznych śladów użycia reklamacje / zwroty nie będą uwzględniane.